Apa, din punct de vedere chimic vorbind are o structură simplă, este formată din doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Deși molecula de apă este atât de banală, viața nu poate exista în lipsa ei.

 

Importanța apei pentru om

În lipsa apei nu se poate realiza formarea, difuziunea, transformarea, transportul, activarea, dezactivarea, combinarea și recombinarea atomilor, sarcinilor (ionilor) și a moleculelor, reacții biochimice (reacții de oxidoreducere, de hidratare, hidroliză, etc.) dar și fizice (dizolvare, procesele de membrană, presiune, etc.). Se știe că deshidratarea conduce la întreruperea fluxurilor energetice și metabolice, ceea ce înseamnă că omul își atenuează până la dispariție capacitățile bioelectrice și catalitice specifice materiei vii.

Rolul apei în organismul uman

Apa participă la numeroase procese importante ce au loc în corpul uman, cum ar fi:

–         Realizarea absorbției și a digestiei,

–         Dizolvarea și transportul unor substanțe (minerale, săruri, ionu, compuși organici, etc.)

–         Biodegradarea și evacuarea unor substanțe toxice sau nespecifice,

–         Realizarea echilibrului acido-bazic și a osmozei,

–         Reglarea temperaturii corpului,

–         Respirația și nutriția celulară,

–         Realizarea unui mediu de reacție pentru procesele biochimice (hidroliză, hidratare, oxido-reducere, etc.)

–         Asigurarea continuă a schimburilor de substanțe dintre mediul extern și cel intern.

Procentul apei din corpul uman

Aproximativ jumătate din greutatea corpului uman îi revine apei. Cantitatea de apă reținută în organism diferă în funcție de vârstă, astfel:

Vârstă

%

Fetus la 3 luni

94

Nou născut

80

Adulți

65

Bătrâni

50

Repartiția apei în corpul uman

Localizare

Denumire

% din apa totală din organism

Rol, Observații

În întreg corpul uman

Apă totală

100

Menține viata. Creează mediul necesar biochimiei. Furnizează cationul H(+) și anionul OH(-) care participă la menținerea echilibrului acido-bazic. Este dizolvantul universal.

În interiorul celulelor

Apă vitală, apă intracelulară

58

Menține activitatea organelor. Intră în constituția celulelor și țesuturilor.

În afara celulelor

Apă transcelulară

2

Se află în stomac, intestine, vezică biliară și urină, în alte organe cisternă sau în cavități. În tubul digestiv, apa ușurează absorbția substanțelor  organice și anorganice. Prin ea se elimină toxinele și excesele (urină). Mai are rol de rezervor și de amortizor de șoc.

Apa plasmatică

8

Reprezintă apa din sânge și limfă. Rolul principal este acela de transport, dar mai contribuie la dizolvarea și difuzia a numeroase substanțe.

Apa interstițială

32

Este localizată în spațiul dintre celule și îndeplinește funcția de aprovizionare a celulelor.

Bilanțul apei

Apa ajunge în organism din lichidele ingerate, alimente și din oxidarea alimentelor. Din tubul digestiv, apa se distribuie în întregul organism. Analizând tabelul ajungem la concluzia că prin tubul digestiv trec zilnic 11 litri de apă, iar prin rinichi 170. Majoritatea datelor din tabele, sunt după Gavril Niac, 2004.

INTRĂRI

Apa din lichidele ingerate

50%

Apa din alimente

30%

Apa provenită din oxidarea alimentelor

20%

Mișcări interne

Sistem, organ Intrări (L/zi) Ieșiri (L/zi) Resorbții (L/zi)
Tub digestiv 11* 0,1 10,9
Plămâni 1 0,6 0,4**
Rinichi 170 1,5 168,5***
Piele 1,5 0,5 1**

*În tubul digestiv intră aproximativ 11 litri de apă. Din aceasta, apă exogenă reprezintă 2,5 l, restul provenind din secreții digestive ( bilă 2,2 l; suc gastric 2,5 l; salivă 1,5 l; secreții intestinale 3 l, etc.)

**Resorbția pulmonară și cea cutanată se face fără restituirea apei organismuluim fiind practic o retenție.

***Resorbția renală se realizează cu ajutorul unor proteine tubulare; aquaporine, care separă ureea de restul lichidului ce va fi restituit ”circuitului”.

IEȘIRI

Urină 67%
Transpirație 12%
Fecale 3%
Expirație 18%

Sursa: Bioterapii