Termeni și Condiții

www.radubuculea.ro este un domeniu ce furnizeaza informatii in scop educativ si servicii ce promoveaza un stil de viața sănătoase sub toate aspectele sale – nutriție, exerciții fizice, si recuperare medicala. Serviciile de antrenamente personale si recuperare medicala se pot desfasura in sala si in mediul online (prin aplicatiile skype, whatsapp, zoom) sau in aer liber, in spatiile publice (parcuri). Aceste metode au fost concepute pentru a asigura serviciile de antrenor personal/kinetoterapeut celor care nu pot sau nu doresc sa se afle in spatii inchise.

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează „www.radubuculea.ro”, se referă la Radu Buculea PFA, cu sediul în Sos. Mihai Bravu 139-145, Bl. D10, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site. Nu veţi folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

Introducere

Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului www.radubuculea.ro. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul pe site-ul web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate.

Site-ul poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre www.radubuculea.ro, domeniile sale de practică de sănătate și informații generale sub formă de documente (“Informații”).

Conţinutul acestui site web nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

www.radubuculea.ro îşi rezervă dreptul de a:

modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că www.radubuculea.ro nu este responsabil pentru asemenea modificări sau ştergeri;

modifica, şterge sau întrerupe orice serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că www.radubuculea.ro nu este responsabil pentru asemenea modificări sau ştergeri;

modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că www.radubuculea.ro nu este responsabil pentru asemenea modificări sau ştergeri.

Linkuri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

Serviciul de antrenament/kinetoterapie in aer liber

Serviciile desfasurate in aer liber furnizate de www.radubuculea.ro permit unei persoanei să se antreneze în aer liber cu antrenorul personal/kinetoterapeut dacă aceasta a plătit un abonament în baza unui contract.

Acest serviciu include sedinte de antrenament personal/kinetoterapie care se desfășoară în aer liber (parcuri, spații deschise pentru public, etc) în zona aleasă de comun acord de client cu antrenorul personal, la data şi ora stabilite de comun acord.

Programarea efectuată de comun acord dintre client şi antrenorul personal/kinetoterapeut trebuie confirmată de client începând cu 24 h înainte de susţinerea sesiunii de antrenament în aer liber.

Pentru a nu suferi nicio penalizare, clientul poate anula programarea cu maxim 4 h înainte de sesiunea de antrenament.

Serviciul de antrenament/kinetoterapie online

Serviciile de antrenament/kinetoterapie online furnizate de www.radubuculea.ro permit persoanei să se antreneze cu un antrenor personal/kinetoterapeut dacă aceasta a plătit un abonament.

Acest serviciu oferă ore de antrenament cu antrenor personal/kinetoterapeut 1-la-1 sau antrenament de grup.

Serviciul de antrenament/kinetoterapie in sala

Serviciile de antrenament/kinetoterapie in sala furnizate de www.radubuculea.ro permit persoanei sa se antreneze cu un antrenor personal/kinetoterapeut daca aceasta a platit un abonament.

Acest serviciu ofera ore de antrenament cu antrenor personal/kinetoterapeut 1-la-1 sau antrenament de grup, in cadrul unei Sali.

Programarea Serviciului

Abonamentul pentru antrenament/kinetoterapie online permite accesul la aceste servicii conform programului stabilit de comun acord între client și antrenor/kinetoterapeut.

Neprezentarea la ora de antrenament/kinetoterapie fără ca acest lucru să fi fost notificat cu cel puţin 4 ore anterior orei la care sesiunea a fost programată atrage pierderea respectivei sesiuni de antrenament.

Răspunderea noastră

www.radubuculea.ro nu este responsabil pentru incapacitatea clientului de a accesa serviciile de antrenamente/kinetoterapie online, întreruperile, transmiterea de proastă calitate, probleme cauzate de o conexiune la internet defectuoasă și/sau posibile defecțiuni datorate furnizorului de servicii de internet.

În cazul în care există o neînţelegere care rezultă din utilizarea serviciilor de antrenamente/kinetoterapie in aer liber sau online, vom încerca mai întâi să o rezolvăm într-o manieră amiabilă și vă încurajăm în continuare să ne notificați în acest sens, completând formularul de contact de pe site-ul nostru, respectiv : https://www.radubuculea.ro/contact/.

Limitarea răspunderii

Website-ul este distribuit pe baza „aşa cum este” şi „disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.

În limita impusă de lege, www.radubuculea.ro nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

www.radubuculea.ro nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea www.radubuculea.ro pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei www.radubuculea.ro.

Despăgubiri

www.radubuculea.ro își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva www.radubuculea.ro, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nulă, anulabilă, ilegală sau nonexecutabilă în vreun fel, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor www.radubuculea.ro sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.

Legi aplicabile şi dispute

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții , iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.

Titluri

Titlurile sunt incluse în aceşti Termeni şi Condiƫii pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acestor Termeni şi Condiƫii.

Înţelegerea completă

Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și www.radubuculea.ro în legătură cu utilizarea website-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termenil şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.

Actualizări ale Termenilor și Condițiilor

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe website și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.

Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la: https://www.radubucule.ro/contact/.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.